L e k t u r y    Od dnia 1 września 2009 roku (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku) zostanie wprowadzony nowy kanon lektur, który zacznie obowiązywać począwszy od klasy czwartej.


lektury

WYKAZ NOWYCH LEKTUR

WYKAZ STARYCH LEKTUR