„NIEBIESKI KORALIK”

KONKURS ZE ZNAJOMOŚCI KSIĄŻKI MARII KRÜGER „KAROLCIA” DLA KLAS II

ZAZNACZ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ:

1. Ile lat miała Karolcia?
2. Czy Karolcia miała rodzeństwo?
3. Kim była dla Karolci Agata?
4. Jakiego koloru był koralik znaleziony przez Karolcię?
5. Gdzie Karolcia znalazła koralik?
6. Kiedy koralik mógł mówić?
7. Kto wydał zarządzenie o zamknięciu ogrodu?
8. Z czego były zrobione lwy, które siedziały przed ratuszem?
9. Gdzie pierwszy raz Karolcia spotkała Filemonę?
10. Jak nazywała się ulica, na której mieszkała Karolcia?
11. Ile było kamiennych lwów przed Ratuszem?
12. Jakie było pierwsze życzenie Karolci?
13. Kto jest autorem książki pt. „Karolcia”?
14. Jaki przydomek otrzymała Karolcia od Indian?
15. Kto pomógł Piotrowi i Karolci dostać się do Prezydenta Miasta?
16. Kto kupił sobie kapelusz z fiołkami?
17. Jaką nową nazwę otrzymała ulica Kwiatowa?
18. Kto, będąc małym chłopcem posiadał niebieski Koralik?
19. Jakiej zupy nie lubiła Karolcia?
20. Jakiego koloru oczy miała Karolcia?WYNIK:
home